Estadístiques sobre les respostes al qüestionari

La mitjana de respostes correctes ha estat 1,68, la moda 1, la mediana 1, el rang és 4 i la desviació mitjana és 0,93. La gran part de la gent ha fet 1 o 2 encerts.

La mitjana de respostes correctes ha estat 1,82, la moda 1, la mediana 1,5, el rang 4 i la desviació mitjana 0,94. Aquí també la gran part de la gent han fet 1 o 2 encerts.

La mitjana ha estat 0,75, la moda 1, la mediana 1, el rang 1 i la desviació mitjana 0,38. La majoria han fet 0 o 1 encerts.

La mitjana ha estat 2,5, la moda 2 i 3, la mediana 2,5, el rang 1 i la desviació mitjana 0,5. La majoria de gent ha fet 2 o 3 encerts.

La mitjana ha estat 1,5, la moda 1, la mediana 1, el rang 3 i la desviació mitjana 0,875. La majoria han fet 1 o 3 encerts.

La mitjana ha estat 1,85, la moda 1, la mediana 2, el rang 4 i la desviació mitjana 0,86. La majoria han fet 1, 2 o 4 encerts.

La mitjana ha estat 1, la moda 1, la mediana 1, el rang 1 i la desviació mitjana 0. Tots els participants de gènere no-binari han fet 1 encert.

El grup d’edat que està més conscienciat sobre la salut al voltant de món és la població major de 50 anys. El gènere què en sap més és el de les dones. Tot i així, veiem com la majoria de la població no en sap molt perquè la mitjana d’encerts, que pot anar de 0 a 5, és 1,5.