Dades sobre la salut al món

NOTA: Aquesta informació és la que hi ha a la pàgina web de la ONU i per tant, el contingut no és propietat nostra. La pàgina web de la ONU és: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

Garantir una vida sana i promoure el benestar en totes les edats és essencial per al desenvolupament sostenible. 

Actualment, el món s’enfronta a una crisi sanitària mundial sense precedents; la COVID-19 s’està propagant el sofriment humà, desestabilitzant l’economia mundial i canviant dràsticament les vides de milers de milions de persones a tot el món.

 

                                                                                  Font: Pexels

Abans de la pandèmia, es van aconseguir grans avenços en la millora de la salut de milions de persones. En concret, aquests grans avenços es van aconseguir a l’augmentar l’esperança de vida i reduir algunes de les causes de mort comunes associades amb la mortalitat infantil i materna. No obstant això, es necessiten més esforços per eradicar per complet una gran varietat de malalties i abordar un gran nombre de problemes de salut, tant constants com emergents. A través d’un finançament més eficient dels sistemes sanitaris, un major sanejament i higiene, i un major accés a el personal mèdic, es podran aconseguir avenços significatius a l’hora d’ajudar a salvar les vides de milions de persones.

Les emergències sanitàries, com la derivada de la COVID-19, suposen un risc mundial i han demostrat que la preparació és vital. El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament va assenyalar les grans diferències relatives a les capacitats dels països per lidiar amb la crisi de la COVID-19 i recuperar-se de ella. La pandèmia constitueix un punt d’inflexió pel que fa a la preparació per a les emergències sanitàries i la inversió en serveis públics vitals de segle XXI.

DADES DESTACABLES

Salut infantil

Cada dia moren 17.000 nens menys que el 1990, però més de cinc milions de nens moren cada any avui dia abans de complir els 5 anys.
Des de 2000, les vacunes contra el xarampió han evitat gairebé 15,6 milions de morts.
Malgrat els avenços en tot el món, la mortalitat de nens menors de 5 anys d’edat segueix sent elevada a l’Àfrica subsahariana ia Àsia Meridional. Quatre de cada cinc morts dels menors de cinc anys tenen lloc en aquestes regions.
Els nens que neixen pobres tenen gairebé el doble de probabilitats de morir abans dels cinc anys que els de les famílies més riques.
Els fills de mares que han rebut educació, fins i tot les mares amb tan sols educació primària, tenen més probabilitats de sobreviure que els fills de mares sense educació.

                                                                                  Font: Pexels

Salut materna

La mortalitat materna ha disminuït en un 37% des de 2000.
A Àsia oriental, Àfrica septentrional i Àsia meridional, la mortalitat materna ha disminuït al voltant de dos terços.
Però la taxa de mortalitat materna -la proporció de mares que no sobreviuen a el part en comparació amb les que ho fan- a les regions en desenvolupament és encara 14 vegades més gran que en les regions desenvolupades.
Més dones estan rebent atenció prenatal. A les regions en desenvolupament, l’atenció prenatal va augmentar de 65% el 1990 a l’83% el 2012.
Tan sols la meitat de les dones de les regions en desenvolupament reben la quantitat recomanada d’atenció mèdica que necessiten.
En la majoria de les regions en desenvolupament, menys adolescents tenen fills, però aquest progrés s’ha alentit. El gran augment que va tenir lloc a la dècada dels noranta de l’ús d’anticonceptius no es correspon amb el que s’ha dóna en els anys de l’2000.
La necessitat de planificació familiar s’està cobrint lentament per a més dones, mentre que la demanda continua augmenta ràpidament.

                                                                                 Font: Pexels

VIH / SIDA, malària i altres malalties

En 2017, 36,9 milions de persones vivien amb el VIH.
21.700.000 van tenir accés a teràpia antirretrovírica, el 2017.
Al voltant d’1,8 milions de persones van contraure la infecció de VIH, el 2017.
940.000 van morir a causa de malalties relacionades amb la sida, el 2017.
77.300.000 de persones s’han infectat amb el VIH des de l’inici de l’epidèmia.
35,4 milions d’persones han mort de malalties relacionades amb la SIDA des de l’inici de l’epidèmia.
La tuberculosi continua sent la principal causa de mort entre les persones que viuen amb el VIH, i representa aproximadament una de cada tres morts relacionades amb la sida.
A nivell mundial, les adolescents i les dones joves s’enfronten desigualtats de gènere, exclusió, discriminació i violència, el que les posa en major risc de contraure el VIH.
El VIH és la principal causa de mort per a les dones en edat reproductiva a tot el món.
La sida és ara la principal causa de mort entre els adolescents (de 10 a 19 anys) a l’Àfrica i la segona causa més comuna de mort entre els adolescents a tot el món.
Entre 2000 i 2015 es van evitar més de 6,2 milions de morts per malària, principalment de nens menors de cinc anys a l’Àfrica subsahariana. La taxa global d’incidència de la malària ha disminuït en un 37% i les taxes de mortalitat en un 58%.

                                                                                 Font: Pexels